Aktuellt

AKTUELLTMedlemsmöte 2 november
Välkommen till vårt medlemsmöte tisdagen den 2/11 kl 18.30 i Smeden. Som gäster har vi då Jörgen Larsson och Johan Wallin från Husqvarna FF. Mer information om detta möte finner du här.
Årsmötet genomfört
Sent omsider har föreningen avhållit sitt årsmöte för verksamhetsåret 2020. Detta skedde tisdagen den 24/8 i Huskvarna Sporthalls matsal. Protokollet från detta möte kan du läsa här .
Gäst på årsmötet var Lasse Nordmalm som berättade om basketsportens utveckling i Huskvarna.


Information om projekt i Kruthuset

Vår förening medverkar i Huskvarna Hembygdsförenings projekt för en förnyelse av de utställningar som finns i Kruthuset. Det vi bidrar med där är idrottshistoriskt material (texter och bilder) för våra lokala idrottsföreningar. Detta material bearbetas sedan av Kerstin Ericsson till skyltar 180 x 75 cm stora. Målsättningen är att få plats med information för drygt 20 föreningar.
Planerad färdigtid för detta projekt är maj månad 2022.