Aktuellt

AKTUELLT


Information om projekt i Kruthuset
Vår förening medverkar i Huskvarna Hembygdsförenings projekt för en förnyelse av de utställningar som finns i Kruthuset. Det vi bidrar med där är idrottshistoriskt material (texter och bilder) för våra lokala idrottsföreningar. Detta material bearbetas sedan av Kerstin Ericsson till skyltar cirka 100 x 50 cm stora. Målsättningen är att ta fram material för totalt cirka 16 st skyltar omfattande drygt 20 föreningar.
Planerad färdigtid för detta projekt är maj månad 2022.


Årsmötet 2021 senareläggs
Enligt föreningens stadgar skall årsmötet avhållas före februari månads utgång. Med hänsyn till rådande pandemiläge har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till senare under detta verksamhetsår.
Vi avvaktar den kommande utvecklingen av pandemin och återkommer med besked och kallelse när datum för årsmötet har beslutats.
Tills dess: Håll i, Håll ut och Håll avstånd!!


Årsmöte och föreläsning
Föreningen avhöll sitt årsmöte den 25 februari 2020. Protokollet från detta möte finns att läsa här.
Gästföreläsare på årsmötet var Stig Arvidsson som berättade episoder från sin långa idrottskarriär.
Verksamhetsberättelsen för 2019 finns att studera här på hemsidan under Om föreningen - Verksamhetsberättelser.


Stig Arvidsson