Aktuellt

AKTUELLT


Information om projekt i Kruthuset

Vår förening har medverkat i Huskvarna Hembygdsförenings projekt för en förnyelse av de utställningar som finns i Kruthuset. Det är i idrottsnischen som vi bidragit med idrottshistoriskt material för lokala idrottsföreningar.De nya utställningarna invigdes med pompa och ståt på Nationaldagen den 6 juni och vår del av utställningen rönte stort intresse bland besökarna.



Årsmöte genomfört 

Föreningen höll sitt årsmöte för verksamhetsåret 2021 den 22/2 i Huskvarna Sporthalls matsal.Gäst på årsmötet var Magnus Widell som berättade och visade bilder på temat ”Stadsparksvallen och 125 års idrott” om stora idrottshändelser knutna till denna anläggning och Stadsparken i Jönköping.Om själva årsmötet och lite av Magnus berättelser finns att läsa i protokollet från mötet som du kan läsa här.På bilden till höger överräcker nyvalde ordföranden Gunnar Bergman (till höger) en blomma till avgående ordföranden Bernt Pettersson, som suttit på posten i 17 år!