Aktuellt

AKTUELLT


Årsmötet senareläggs
Enligt föreningens stadgar skall årsmötet avhållas före februari månads utgång. Med hänsyn till rådande pandemiläge har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till senare under detta verksamhetsår.
Vi avvaktar den kommande utvecklingen av pandemin och återkommer med besked och kallelse när datum för årsmötet har beslutats.
Tills dess: Håll i, Håll ut och Håll avstånd!!


Höstens medlemsmöte inställt
Enligt traditionen inbjuder föreningen varje år till ett medlemsmöte under hösten då vi har någon gästföreläsare som berättar gamla idrottsminnen. På grund av Corona-pandemin har beslut fattats att i år ställa in detta möte.
Vi hoppas dock kunna genomföra årsmötet (med gästföreläsare) i början av nästa år.


Årsmöte och föreläsning
Föreningen avhöll sitt årsmöte den 25 februari 2020. Protokollet från detta möte finns att läsa här.
Gästföreläsare på årsmötet var Stig Arvidsson som berättade episoder från sin långa idrottskarriär.
Verksamhetsberättelsen för 2019 finns att studera här på hemsidan under Om föreningen - Verksamhetsberättelser.


Lyckat medlemsmöte

Vid vårt medlemsmöte den 29 oktober 2019 var Sven-Åke Karlsson från IKHP inbjuden för att berätta om orienteringssportens utveckling genom åren på temat ”Orientering - Dåtid och Nutid”.


Sven-Åke inledde med en kort resumé av sin egen framgångsrika ungdomskarriär inom orienteringen och senare mångåriga ledaruppdrag både inom IKHP och nationellt. Orienteringens historia gicks igenom och den enorma utvecklingen gällande kartornas noggrannhet uppvisades. Tekniken för stämpling vid kontroller har ju också genomgått en enorm utveckling, från stämpeldyna till digital registrering.


De 30-talet åhörarna fick en mycket intressant redogörelse över utvecklingen inom denna sport genom åren.


Omarbetning av hemsidan

Under våren 2019 genomfördes en första etapp av omarbetningen och omstruktureringen av föreningens hemsida. I denna etapp lämnades de gamla idrottshistoriska bilderna orörda.


I en andra etapp under hösten 2019 gjordes ett nytt urval och ny fotografering av ett axplock av föreningens idrottshistoriska bilder med assistans av Kerstin Ericsson och dessa lades in på hemsidan i en helt ny struktur under IDROTTSBILDER. Tack till Joakim Edvinsson för hjälp med detta. Stig Arvidsson

Sven-Åke Karlsson

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera