Historia

Historia

På initiativ av de lokala idrottsprofilerna Gösta Eklöf, Ralf Green och Stig Jonsson samlades den 10 mars 1997 representanter för idrottsföreningarna i Huskvarna för att diskutera dokumentation av föreningarnas idrottshistoria.


Mötet utsåg en arbetsgrupp bestående av initiativtagarna till att leda projektet ”Idrotten i Huskvarna under 100 år”. Arbetet bedrevs intensivt med insamling av faktaunderlag från föreningarna och man lät framställa 27 bildskärmar. Under 2001 bildades en interimsstyrelse med målsättning att bilda en idrottshistorisk förening.


Huskvarna Idrottshistoriska Förening bildades den 18 februari 2002. Föreningen har till ändamål att på skilda sätt dokumentera idrottens utveckling i Huskvarna och Hakarp.


Verksamheten bedrivs i lokal belägen i Huskvarna Gamla Idrottshus. Medlemsmöten anordnas med besök av kända lokala idrottsprofiler.


Föreningen samlar och förvarar idrottshistoriskt material i form av medaljer, pokaler och foton m m som skänks av privatpersoner och föreningar. Lokalpressens idrottsreportage samlas fortlöpande i pärmar.

Stig Jonsson

Ralf Green

Gösta Eklöf