Bli medlem

Bli Medlem

Välkommen som medlem i vår förening! Vi har plats för många fler! Allmänt är föreningen öppen för enskilt medlemskap, men även för idrotts- och hembygdsföreningar med Huskvarna som hemort.


Årsavgiften för enskild medlem är 100 kr.

Föreningsmedlem 200 kr.


Inbetalning görs på plusgiro 444 24 66-1 eller bankgiro 5690-4253.

Ange namn, adress, gärna mejladress och ”Medlemsavgift 20xx” vid betalning.