Hitta oss

HUSKVARNA IDROTTSHISTORISKA FÖRENING

 Hitta oss

 


Föreningen är öppen för enskilt medlemskap. Idrotts-och hembygdsförening med Huskvarna som hemort kan också vara medlem.  Årsavgiften är 100 kr. för enskild medlem och 200 kr.

för föreningar . Självfallet är vi intresserade av att få flera medlemmar till föreningen.

Årsavgiften kan insättas på föreningens plusgirokonto 444 24 66-1 med uppgift om  namn, adress och ev. mailadress.

 

 

 

Huskvarna Idrottshistoriska Förening

Alfred Dahlinvägen 8,  56131 Huskvarna

Email: info@huskvarnaidrottshistoriska.se