Hitta oss

HUSKVARNA IDROTTSHISTORISKA FÖRENING

Hitta oss

 

 

 

 

 

 

Föreningen är öppen för enskilt medlemskap. Idrotts-och hembygdsförening med Huskvarna som hemort kan också vara medlem. Årsavgiften är 100 kr. för enskild medlem och 200 kr.

för föreningar . Självfallet är vi intresserade av att få flera medlemmar till föreningen.

Årsavgiften kan insättas på föreningens plusgirokonto 444 24 66-1 med uppgift om namn, adress och ev. mailadress.

 

 

 

Huskvarna Idrottshistoriska Förening

Alfred Dahlinvägen 8, 56131 Huskvarna

Email: info@huskvarnaidrottshistoriska.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved - admin: Tobbes World - +46 768 63 8167