Historia

HUSKVARNA IDROTTSHISTORISKA FÖRENING

Historia
Huskvarna Idrottshistoriska Förening bildades den 18 februari 2002. Föreningen har till

ändamål att på skilda sätt dokumentera idrottens utveckling i Huskvarna och Hakarp.

Idrottsföreningarnas verksamhet har dokumenterats på 27 bildskärmar under benämningen

”Idrotten i Huskvarna under 100 år”.

Föreningen samlar och förvarar idrottshistoriskt material i form av medaljer, pokaler, och

foton m m som skänks av privatpersoner och föreningar.

Lokalpressens idrotts-reportage samlas fortlöpande i pärmar. Vi vill i sammanhanget framhålla att idrottshistoria inte endast är minnet av gamla bravader

utan den skrivs även i våra dagar.


Föreningen bedriver sin verksamhet i lokal belägen i Huskvarna gamla idrottshus.


Medlemsmöten anordnas med kända idrottsprofiler som gästtalare