Aktuellt

AKTUELLT

Årsmöte och föreläsning

Föreningens senaste årsmöte hölls den 19 februari 2019. Du kan läsa  protokollet från detta möte här.


Gäst på årsmötet var Janne Svensson som berättade på temat "Bakom kulisserna på Radiosporten".Omarbetning av hemsidan
Under våren 2019 görs omarbetning av föreningens hemsida.

I ett senare skede kommer våra historiska foton från de olika föreningarna att fotograferas på nytt och omstruktureras på hemsidan.

Janne Svensson föreläste